ABELOVSKÝ-PETRUŇO

Náš tím

JUDr. Miroslav ABELOVSKÝ

Pracovné zaradenie: advokát
Kontakt: office@akap.sk

JUDr. Radko PETRUŇO

Pracovné zaradenie: advokát
Kontakt: petruno@akap.sk

JUDr. Eva TRANGOŠOVÁ

Pracovné zaradenie: advokát
Kontakt: trangosova@akap.sk

JUDr. Katarína KOLLÁROVÁ

Pracovné zaradenie: advokát
Kontakt: kollarova@akap.sk

Milena PRAŽMOVÁ

Pracovné zaradenie: vedúca advokátskej kancelárie
Kontakt: prazmova@akap.sk