ABELOVSKÝ-PETRUŇO

Kariéra

Hľadáte zamestnanie v advokátskej kancelárii? Vyplňte náš formulár nižšie a my sa Vám v prípade voľnej pracovnej pozície ozveme.

Kontaktné údaje


Pracovná pozícia


Vzdelanie


Pracovné skúsenosti


Jazykové znalosti


Iné

 Áno Nie
 Výslovne súhlasím so spracovávaním mnou poskytnutých osobných údajov Advokátskou kanceláriou ABELOVSKÝ-PETRUŇO pre účely výberového konania na zvolenú pracovnú pozíciu (a to aj výberového konania, ktoré sa uskutoční v budúcnosti) a v prípade úspešného prijatia do zamestnania pre pracovnoprávne účely. Doba platnosti tohto súhlasu je na dobu neurčitú. Zároveň som si vedomý, že takto poskytnutý súhlas som oprávnený písomne kedykoľvek odvolať. Prehlasujem, že údaje o mojej osobe, ktoré som v tomto formulári poskytol/poskytla sú pravdivé.