• ABELOVSKÝ-PETRUŇO
  • ABELOVSKÝ-PETRUŇO

“Scire leges non hoc est verba earum tenere, sed vim ac potestatem.”
“Poznať zákony neznamená pamätať si ich slová, ale poznať ich silu a moc.” - CELSUS

Advokátska kancelária ABELOVSKÝ-PETRUŇO

Advokátska kancelária ABELOVSKÝ-PETRUŇO

Advokátska kancelária ABELOVSKÝ-PETRUŇO vznikla v roku 1990. Súčasný názov nesie naša kancelária od roku 2005.

Našou prioritou je poskytnúť našim klientom, domácim aj zahraničným fyzickým a právnickým osobám, profesionálny a efektívny právny servis. Našim klientom pomáhame pri riešení širokého spektra právnych problémov a pri presadzovaní ich práv cestou súdov a iných orgánov.